Effektiv og lønnsom drift med fornøyde leietakere hos Kongsgaten 10

God kommunikasjon er avgjørende for å skape solide og langvarige leieforhold. Dette har forbedret Kongsgaten 10s leietakertilfredshet og bidratt til en mer effektiv og lønnsom drift.
Published on
July 5, 2024

Å ha fornøyde leietakere er ikke bare en hyggelig bonus – det er en strategisk fordel som kan påvirke hele eiendomsforvaltningen. Vi har tatt en prat med daglig leder i Kongsgaten 10 AS, Jone Heggheim, som forteller at god kommunikasjon har vært avgjørende for å skape solide og langvarige leieforhold. Dette har ikke bare forbedret leietakertilfredsheten, men også bidratt til en mer effektiv og lønnsom drift.

Viktigheten av fornøyde leietakere

Leietakere i dag har stadig høyere forventninger til utleier. De ønsker en sømløs og effektiv opplevelse når de leier næringslokaler og bolig. Selv om alle leietakere er forskjellige og etterspør ulike krav, er et fellestrekk at de verdsetter god kommunikasjon og oppfølging fra utleier.

Gjennom en god digital brukeropplevelse kan utleier ivareta leietakernes interesser ved å sikre enkel tilgang til informasjon og rask respons på innkommende henvendelser.

Topp tre fordeler

Et godt leietakerforhold er viktig for både utleier og leietaker. Når leietakeren trives vil det igjen skape lojalitet, forutsigbarhet og reduserte kostnader.  

  1. Mer forutsigbarhet: Når utleier og leietaker har et godt samarbeid og gjensidig tillit, blir kommunikasjonen bedre. Dette fører til raskere løsning av eventuelle problemer og gir økt forutsigbarhet for begge parter.  
  1. Lengre leieforhold: Fornøyde leietakere er mer tilbøyelige til å forlenge leieavtalene. Lojale leietakere og færre utskiftninger skaper trygghet, færre kostnader og stabilitet for utleier.
  1. Positivt omdømme: Gode relasjoner med leietakere kan føre til positiv omtale og anbefalinger. Et godt omdømme tiltrekker seg videre kvalifiserte leietakere og styrker eiendommens posisjon i markedet.

Fra oppslagstavle til app og push-varsler

Da Kongsgaten 10 var på utkikk etter en leietakerløsning, ønsket de et brukervennlig system hvor de enkelt kunne kommunisere med leietakerne. Siden desember 2023 har de ved hjelp av Propelys løsningen delt informasjon og nyheter på bygg- eller leietakernivå gjennom push-varslinger på app og via e-post.  

“Det er stor forskjell på hvordan vi tidligere varslet leietakerne våre og hvordan vi gjør det i dag. Med Propely kan vi enkelt nå alle leietakerne med bare noen få trykk. All informasjon er samlet på ett sted, og det er enkelt å ha kontroll over hva som har blitt sendt ut og til hvem", sier Jone Heggheim, daglig leder i Kongsgaten 10.

Vaktmester som førstelinje

For å sikre en smidig og effektiv drift samarbeider Kongsgaten 10 med Gorgon Vaktmesterservice AS, som har fått ansvar for den daglige driften av bygget. Ved hjelp av Propely kan leietakere enkelt komme i direkte kontakt med vaktmesteren, melde fra om avvik, og få oppdateringer om status på saker og bygget generelt.

Denne løsningen sørger for at avvik blir løst raskt og effektivt. Den siste tiden har det blant annet blitt sendt ut varslinger om brannøvelse, heisservice, og kontroll av alarm, som vist under.

Effektiv dokumenthåndtering

Kongsgaten 10 bruker også Propely for å organisere all dokumentasjon og informasjon om leietakerne. Ved å samle alt på ett sted har de oppnådd en mer oversiktlig og strukturert tilnærming til drift og administrasjon. I plattformen får de enkel tilgang til viktig informasjon, kontrakter, vedlikeholdsplaner og annet relevant materiale, noe som gjør det mulig å raskt finne nødvendige dokumenter uten å måtte lete gjennom forskjellige arkiver.

Ikke bare har det spart driftstemaet for tid og ressurser, men har også ført til et bedre helhetlig bilde av eiendommens driftssituasjon og leietakerportefølje.  

Enklere for utleier og leietaker

Leietakerløsningen til Propely er en egenprofilert leietakerportal som legger til rette for effektiv kundeoppfølging og informasjonsdeling mellom utleier og leietaker. Utleier kan enkelt dele nyheter og meldinger, opprette leietakerundersøkelser, samt legge til tilleggsfunksjoner som møteromsbooking og automatisk tildeling av digitale nøkler.

Portalen inkluderer også avvikshåndtering med enkel avviksmelding, der leietaker automatisk oppdateres ved endringer og slipper å purre på status. For driftsansvarlige leietakere, spesielt ved bare-house avtaler, har leietaker mulighet til å melde avvik, utføre rutineoppgaver, håndtere dokumentasjon, sende og motta servicerapporter med mer.

Resultatet er økt leietakertilfredshet

Gjennom tilgang til oppdaterte vedlikeholdsdokumenter og kommunikasjon med leietakere har Kongsgaten 10 allerede oppnådd økt leietakertilfredshet og bedre lønnsomhet gjennom forutsigbarhet i leieforholdene.

Jone Heggheim forteller at leietakerne føler seg ivaretatt og informert ved at de raskt kan svare på deres behov, planlegge vedlikehold og sikre optimal drift.  

“Vi har virkelig sett verdien av å bruke Propely for å kommunisere bedre med våre leietakere. Det har gjort oss mer tilgjengelige og vi kan raskere svare på deres behov.” - avslutter han.

Å investere i tiltak som fremmer fornøyde leietakere, spesielt gjennom god kommunikasjon og smart teknologi, er en langsiktig strategi for å oppnå suksess som gårdeier. Det handler ikke bare om å tilfredsstille dagens leietakere, men også om å bygge et positivt omdømme og sikre fremtidig stabilitet.