Din digitale hjelper på FDV. Med deg overalt.

Et forvaltningssystem som gir deg full kontroll på FDV, avvikshåndtering, rutiner og brannbok. Få innsikt og rapporter på drift og leverandører, og benytt vår AI-innboks som forenkler og automatiserer håndtering av servicerapporter.
Header imageHeader image

Innsikt / Benchmarking

Optimalisert eiendomsforvaltning gjennom å benchmarke levrandører og drift på responstid, utbedringstid mm.

Samhandling

Sømløs kommunikasjon og rett informasjon til rett person til rett tid sørger for effektiv og strømlinjeformet drift.

Automatisering

AI-innboksen automatiserer dine repetitive oppgaver og sparer deg for administrasjon og tid i det daglige.

FDV

Funksjonaliteter

Avvikshåndtering

La leietakere og driftspersonell rapportere inn avvik og feil, slik at de blir hørt. Deretter blir alt av arbeid, delegering og kommunikasjon samlet på en og samme plattform, slik at du får data og kontroll over byggets driftsfase.

Rutiner og sjekklister

Sett opp arbeidsoppgaver som skal utføres basert på ulike frekvenser, enten det er driftsrutiner, rengjøring, flaggdager eller lignende. De riktige personene blir varslet til riktig tid, og ingen oppgaver blir glemt.

FDV-dokumentasjon

Få kontroll over lovpålagt FDV-dokumentasjon, og effektiviser egen drift med lett tilgjengelig informasjon for hele organisasjonen. Organiser dokumentasjonen i samsvar med norske standarder (NS3451 og NS3456) for verdifull data ved eiendomssalg.

Time- og kostnadsregistrering

Registrer timer og kostnader på oppgaver for å generere rapporter og fakturagrunnlag.

Brannbok

Samle alle avvik, rutiner, dokumenter, rapporter og øvrig informasjon knyttet til brannvern inn i en oversiktlig brannbok. Et viktig verktøy for å dokumentere brannvernarbeid ovenfor brannvesen, myndigheter og forsikringsselskaper.

Luftkvalitet

Sett opp egendefinerte alarmer fra Airthings-sensorer på bygget for å varsle driftsansvarlige ved avvik på luftkvaliteten, radon, virusrisiko og mer. Slik fanger du opp problemer før dine leietakere gjør.

Vedlikehold- og investeringsplaner

Vedlikeholdsplanlegging, budsjettering og rapportering på både bygg- og porteføljenivå.

Serviceavtaler & servicerapporter

Behandle avtaler og rapporter effektiv med kunstig intelligens. Vi henter automatisk informasjon for å sortere dokumenter, opprette avvik, finne ansvarlige m.m.

Servicerapporter med kunstig intelligens (Ny)

Unik løsning for effektiv håndtering av servicerapporter. Få en dedikert e-post som mottar rapportene. Videre behandler AI-dokumentet, finner riktig leverandør, utførende, dato og lister avvik/tiltak som er identifisert i rapporten.

Leverandører

For å lette samhandling med leverandørene deres, kan du både gi dem egen tilgang og tildele oppgaver via e-post med gjestetilgang. I tillegg kan leverandører sende servicerapporter direkte til dedikert e-post adresse.

Innsikt og Analyse

Med innsiktsmodulen får du analyse og statistikk på din forvaltning og drift. Brukervennlig «Business intelligence»-verktøy med gode rapporteringsmuligheter og egne KPI’er for drift, slik som responstid, utbedringstid, kostnadsrapporter mm.

Prøv Propely gratis!

Opplev et intelligent FDV-system