Partnere og integrasjoner

Propely er din forvaltnings-hub

For å kunne gi deg verktøykassen som effektiviserer dine eiendommer samarbeider vi med nøye utvalgte partnere. Vi ønsker å  for å kunne tilby gode helhetlige løsninger, sømløs samhandling og optimal utnyttelse av ressurser. Vårt API kan enkelt settes opp med andre systemer og du vil få automatisk oppdatert data på tvers av løsningene.
Nytt!

Adaptic

Adaptic Technology tilbyr en digital plattform for energioppfølging, rapportering og kostnadsfordeling i næringsbygg. Adaptic Cloud gir byggeiere full kontroll over energiforbruk, effekt, vann, avfall og egenprodusert energi. Leietakerfakturering skjer automatisk gjennom en digital modell integrert med kundens økonomisystem og Propely.
Sømløs og rettferdig kostnadsfordeling til leietakerne i næringsbygg
Fleksibel og automatisk rapportering til ledelse, drift og leietakere
Intelligent og digital overvåkning og analyse av energi, vann og avfall
Nytt!

Airthings

Airthings leverer avanserte løsninger for innendørs luftkvalitetsmåling, som blant annet smarte luftkvalitetsmålere og radonmålere. I Propely får du direkte avviksmeldinger fra Airthings sine sensorer og muligheten til å overvåke sensordata som enkel oversikt og effektiv oppfølging av inneklimaet.
Økt energieffektivitet og forbedret luftskvalitet
Kontinuerlig sensordataovervåkning
Effektiv oppfølging av inneklima og avviksmeldinger
Nytt!

Fazile

Fazile tilbyr et intelligent og fleksibelt forvaltningssystem som gir enkel oversikt over bedriftens eiendomsportefølje. Gjennom integrasjonen med Fazile får du tilgang til relevant kontraktsinformasjon og økonomisk data direkte i Propely.
Intelligent forvaltningssystem for bedriftens eiendomsportefølje
Integrert med kjente regnskapssystemer for feilfri dataregistrering
Direktetilgang til kontraktsinformasjon og økonomisk data i Propely
Nytt!

Fenistra

Gjennom en sømløs integrasjon med forvaltningssystemet Fenistra, som er en del av Visma Property Solutions, får du direkte tilgang til nøkkelinformasjon fra eiendom, kontrakter og leietakere presentert på en intuitiv måte i Propely.
Oppdaterte tall fra Fenistra genereres sømløst i Propely
Full kontroll på mva og arealtall i Fenistra, ved bruk av tegninger
Optimalisert informasjonsflyt sikrer overholdelse av regler, forskrifter og krav
Nytt!

Findable

Findable er en AI-drevet dokumentplattform som gir full kontroll på lovpålagt bygningsdokumentasjon. Du kan automatisk sortere og organisere eksisterende og løpende dokumentasjon og generere mangelrapporter. Løpende dokumentasjon sendes enkelt inn på epost og systemet håndterer resten. Få dokumentasjon automatisk sortert etter bygningsdelstabellen direkte inn i Propely.
Få stålkontroll på byggets verdipapirer
Bedre vedlikehold og lavere driftskostnader
Enkel sortering og generering av mangelrapporter
Nytt!

Hybel

Hybel er Norges største plattform for forvaltning av utleieporteføljer med 1.600+ eiendomsselskaper. Integrasjonen synkroniserer informasjon om leieobjekter, leietakere og vedlikeholdsmeldinger. Avvik som leietaker melder inn på sin Hybel-side overføres til Propely for videre behandling. Statusendringer og meldinger synkroniseres fra Propely tilbake til Hybel for å holde leietaker og forvalter oppdatert.
Enkel, trygg og effektiv utleie for både utleier og leietaker
Mobiltilpasset plattform for forvaltning av leieforhold og leieobjekter
Integrert med alle ERP-systemer, Propely, Unloc, Fenistra, m.m.
Nytt!

Life@Work

Life@Work effektiviserer samspillet mellom brukere, driftspersonell, gårdeier og eksterne tjenester. Integrasjonen sikrer at leiertakertjenenesten er oppdatert i sanntid med driftsstatus. Registrering av henvendelser og kommunikasjon synkroniseres mellom systemene, og dataene gir presis evaluering av responstid, utbedringstid og antall saker hos leietakere.
Sømløs kommunikasjon mellom leietakere og forvaltning
Direkte avvikshåndtering fra Propely til Life@Work
Analyse- og innsiktsmuligheter for benchmarking
Nytt!

Probase

Probase sitt digitale verktøy sikrer at lovpålagte branntekniske krav opprettholdes til en hver tid på dine bygg eller prosjekter. Gjennom integrasjonen med Probase kan avvikshåndtering knyttet til brannrevisjoner og sjekklister for egenkontroll håndteres direkte i Propely. Oppnå kontroll og oversikt over brannboken.
Få klarhet over lovpålagte branntekniske krav
Sikre fullstendig kontroll over brannsikkerheten i ditt bygg
Effektiv avvikshåndtering til brannrevisjoner og brannbok
Nytt!

Soundsensing

Soundsensing tilbyr et tilstandsovervåkingssystem som ved hjelp av maskinlæring lytter på og analyserer lyd- og vibrasjonssignaturene til tekniske anlegg. Gjennom integrasjonen med Soundsensing vil du få avvik oppdaget av sensorene direkte inn i Propely som sørger for effektiv kommunikasjon og sømløs håndtering.
Oppdag avvik automatisk og umiddelbart
Reduserte energi- vedlikehold- og servicekostnader
Effektiv kommunikasjon og sømløs håndtering
Nytt!

Unloc

Unloc muliggjør bruk av mobilen som nøkkel på alle dine dører, på tvers av ulike låsesystemer. Møt leietakernes etterspørsel etter smarte løsninger, øk sikkerheten og spar tid i drift. Integrasjonen med Unloc gjør det mulig å administrere nøkler i Propely slik at du som forvalter, utleier eller drifter kun trenger å forholde deg til et system.
Fullstendig oversikt over hvem som har tilgang hvor
Del nøkler digitalt, ingen tid brukt på distribusjon av fysiske nøkler
Enkel oppgradering av bygg med støtte for eksisterende låssystemer
Nytt!

Zensy

Zensy Vision er et trådløst smartkamera som bruker kunstig intelligens til å overvåke, vurdere og varsle om det oppstår endringer på taksluk eller takrenner. Integrasjonen med Zensy muliggjør for enkel kontroll av flere bygg ved at avvik som oppdages mottas og håndteres direkte i Propely.
Trådløs overvåkning av takrenner og taksluk
Unngå vannskader med automatiske kontroller
Behovsstyrt tilsyn og vedlikehold av avvik
Sebastian Andersen
Fredrik Jensen
Carolin Boström

Vi hjelper deg med det du trenger!

Kontakt oss

Lyst å bli partner?

Kontakt oss, så setter vi opp ett møte!