Leietakerløsning

Dagens leietakere stiller flere og flere krav til gårdeier. Vi hjelper deg med å få mer fornøyde kunder gjennom en god digital brukeropplevelse som ivaretar leietakers interesser.
Book demo
Propely's mobile app

Skap mer fornøyde leietakere

God kommunikasjon er avgjørende for å skape solide og langvarige leieforhold. Med Propely kommuniserer du enkelt med leietakerne dine, og har et godt verktøy for oppfølging.

Leietakerløsning

Enklere for gårdeier og leietaker

Leietakerportal

Egenprofilert leietakerportal med kommunikasjon, informasjon og tilgjengeliggjøring av tjenester.

Kundeoppfølging

Forbedre oppfølgingen mellom drift og leietaker gjennom en sømløs samhandling i plattformen. Kan også benyttes som et enklere CRM-system for eksisterende leietakere.

Nyheter / informasjonsdeling

Del informasjon og nyheter på bygg- eller leietakernivå enten som push-varsel i appen og/eller som egenprofilert e-post med deres identitet.

Avvikshåndtering

Enkel avviksmelding for leietakere. Leietaker blir automatisk oppdatert ved endringer og slipper å purre på status.

Chat

Valgfri chat for å kommunisere med brukerne av bygget, enten det er forvaltere, leietakere eller leverandører.

Booking

Intuitiv booking av møterom, lokaler, utstyr eller andre enheter. Kan også integreres med automatisk tildeling av digital nøkkel-tilgang.

Leietakerundersøkelser

Opprett kundeundersøkelser for å innhente strukturert informasjon fra dine leietakere, raskt og enkelt.

Arrangementer

Modul for arrangementer på bygget på tvers av leietakere.

Driftsansvarlige leietakere

Ved bare-house avtale kan man gi leietaker mulighet til å melde avvik, utføre rutineoppgaver, håndtere dokumentasjon, sende og motta servicerapporter mm.

Prøv Propely gratis!

Opplev et intelligent FDV-system