Partners och integrationer

Propely är din förvaltningshub

För att förse dig med verktygslådan som effektiviserar dina fastigheter arbetar vi med noggrant utvalda partners. Vi vill kunna erbjuda bra helhetslösningar, sömlös interaktion och optimalt resursutnyttjande. Vårt API kan enkelt ställas in med andra system och du får automatiskt uppdaterad data över lösningarna.
__wf_reserverad_ärva
Nytt!

Adaptic

Adaptic Technology er en digital plattform för energiövervakning, rapportering och kostnadsfördelning i kommersiella byggnader. Adaptic Cloud ger fastighetsägare full kontroll över energiförbrukning, el, vatten, avfall och egenproducerad energi. Hyresgästfakturering sker automatiskt genom en digital modell integrerad med kundens ekonomisystem och Propely.
Sömlös och rättvis kostnadsfördelning till hyresgäster i kommersiella byggnader
Flexibel och automatisk rapportering till ledning, drift och hyresgäster
Intelligent och digital övervakning och analys av energi, vatten och avfall
__wf_reserverad_ärva
Nytt!

Airthings

Airthings tillhandahåller avancerade lösningar för mätning av inomhusluftkvalitet, inklusive smarta luftkvalitetsmätare och radonmätare. I Propely får du direkta avvikelsemeddelanden från Airthings sensorer och möjlighet att övervaka sensordata som enkel överblick och effektiv övervakning av inomhusklimatet.
Ökad energieffektivitet och förbättrad luftkvalitet
Kontinuerlig övervakning av sensordata
Effektiv övervakning av inomhusklimat och avvikelserapporter
__wf_reserverad_ärva
Nytt!

Fazile

Fazile erbjuder ett intelligent och flexibelt förvaltningssystem som ger enkel överblick över ditt företags fastighetsportfölj. Genom integrationen med Fazile kan du få tillgång till relevant avtalsinformation och finansiell information direkt i Propely.
Intelligent ledningssystem för företagens fastighetsportfölj
Integrerad med välkända redovisningssystem för felfri datainmatning
Direkt tillgång till avtalsinformation och finansiella data i Propely
__wf_reserverad_ärva
Nytt!

Fenistra

Genom en sömlös integration med Fenistras ledningssystem, som ingår i Visma Property Solutions, får du direkt tillgång till nyckelinformation från fastigheter, kontrakt och hyresgäster som presenteras på ett intuitivt sätt i Propely.
Uppdaterade siffror från Fenistra genereras sömlöst i Propely
Full kontroll över moms och arealsiffror i Fenistra, med hjälp av ritningar
Optimerat informationsflöde säkerställer efterlevnad av regler, föreskrifter och krav
__wf_reserverad_ärva
Nytt!

Findable

Findable är en AI-driven dokumentplattform som ger full kontroll över lagstadgad byggdokumentation. Du kan automatiskt sortera och organisera befintlig och pågående dokumentation och generera felrapporter. Löpande dokumentation skickas enkelt via e-post och systemet hanterar resten. Få dokumentation automatiskt sorterad efter att bygga undertabell direkt i Propely.
Få stålkontroll på byggvärdepapper
Bedre vedlikehold og lavere driftskostnader
Enkel sortering och generering av felrapporter
__wf_reserverad_ärva
Nytt!

Hybel

Hybel är Norges största plattform för hantering av hyresportföljer med över 1 600 fastighetsbolag. Integrationen synkroniserar information om hyresobjekt, hyresgäster och underhållsmeddelanden. Avvikelser som hyresgästen rapporterar på sin Dorm-sida överförs till Propely för vidare bearbetning. Statusändringar och meddelanden synkroniseras från Propely tillbaka till studion för att hålla hyresgästen och chefen uppdaterade.
Enkel, säker och effektiv uthyrning för både hyresvärd och hyresgäst
Mobiltilpasset plattform for forvaltning av leieforhold og leieobjekter
Integrerad med alla affärssystem, Propely, Unloc, Fenistra, etc.
__wf_reserverad_ärva
Nytt!

Life@Work

Life@Work effektiviserar interaktionen mellan användare, driftspersonal, gårdsägare och externa tjänster. Integrationen säkerställer att hyresgästtjänsten uppdateras i realtid med sin operativa status. Registrering av förfrågningar och kommunikation synkroniseras mellan systemen och uppgifterna ger en exakt utvärdering av svarstid, åtgärdstid och antal ärenden med hyresgäster.
Sömlös kommunikation mellan hyresgäster och ledning
Direkt avvikelsehantering från Propely till Life@Work
Benchmarking-analys och insikter
__wf_reserverad_ärva
Nytt!

Probase

Probase digitala verktyg säkerställer att lagstadgade brandtekniska krav alltid upprätthålls på dina byggnader eller projekt. Genom integrationen med Probase kan avvikelsehantering relaterad till brandkontroller och checklistor för självkontroll hanteras direkt i Propely. Uppnå kontroll och översikt över brandboken.
Få klarhet i lagstadgade brandtekniska krav
Säkerställ fullständig kontroll över brandsäkerheten i din byggnad
Effektiv avvikelsehantering till brandrevisioner och brandbok
__wf_reserverad_ärva
Nytt!

Soundsensing

Soundsensing erbjuder ett tillståndsövervakningssystem som med hjälp av maskininlärning lyssnar på och analyserar ljud- och vibrationssignaturer från tekniska anläggningar. Genom integrationen med Soundsensing får du avvikelser detekterade av sensorerna direkt i Propely, vilket säkerställer effektiv kommunikation och sömlös hantering.
Identifiera avvikelser automatiskt och omedelbart
Minskade energi-, underhålls- och servicekostnader
Effektiv kommunikation och sömlös hantering
__wf_reserverad_ärva
Nytt!

Unloc

Unloc gör det möjligt att använda din mobil som nyckel på alla dina dörrar, över olika låssystem. Möt hyresgästernas efterfrågan på smarta lösningar, öka säkerheten och spara tid i drift. Integrationen med Unloc gör det möjligt att hantera nycklar i Propely så att du som chef, hyresvärd eller operatör bara behöver hantera ett system.
Fullständig översikt över vem som har tillgång till var
Dela nycklar digitalt, ingen tid spenderas på att distribuera fysiska nycklar
Enkel uppgradering av byggnaden med stöd för befintliga låssystem
__wf_reserverad_ärva
Nytt!

Zensy

Zensy Vision är en trådlös smart kamera som använder artificiell intelligens för att övervaka, bedöma och meddela om förändringar inträffar på takluckor eller takrännor. Integrationen med Zensy möjliggör enkel kontroll av flera byggen genom att ta emot och hantera upptäckta avvikelser direkt i Propely.
Trådlös övervakning av takrännor och takluckor
Undvik vattenskador med automatiska kontroller
Behovsstyrt tilsyn og vedlikehold av avvik
Carolin Boström
Fredrik Jensen
Sebastian Andersen

Vi hjälper dig med det du behöver!

Kontakta oss

Vill du bli partner?

Kontakta oss så ordnar vi ett möte!