Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for bruk av programvareløsningen til Propely AS. Løsningen er en drifts-, administrasjon- og kommunikasjonstjeneste som er utviklet og administreres av Propely AS (heretter «vi», «oss» eller «Propely») med org. nr. 922 409 765.

1. AnvendelsesområdePropelys tjenester er tilgjengelig fra nettstedet app.propely.io, og i appen «Propely» som er tilgjengelig for nedlastning fra Google Play og App Store.

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi behandler personopplysninger som behandlingsansvarlig. Personvernerklæringen inneholder en oversikt over dine rettigheter vedrørende vår innsamling, behandling, oppbevaring, deling og sikker lagring av dine personopplysninger.

Våre kunder har hovedansvaret ved behandlingen av personopplysningene til brukere som de selv legger inn. For slike data er vi databehandler, og denne typen behandling omfattes ikke av denne personvernerklæringen. Dette betyr at brukere må ta kontakt med kunden (utleier/gårdeier/forvalter) dersom de har spørsmål.

2. Innsamling av personopplysningerFor å kunne levere Propelys-tjenester til deg slik de er beskrevet i tjenestevilkårene, må vi samle inn og behandle personopplysninger. En personopplysning er enhver opplysning om en identifiserbar fysisk person.

Når du bruker tjenesten, innsamler eller behandler vi en rekke opplysninger som vi automatisk har tilgang til fra din PC, mobil eller nettbrett, herunder IP-adresse, enhets-ID og eller -identifikasjon, og bruksmønsteret ditt av tjenesten, som for eksempel tidspunkt for innlogging i Propely.

Hvilke personopplysninger vi samler inn om kunder vil bero på hvorvidt kunden er en privatperson, eller er organisert som et aksjeselskap eller enkeltmannsforetak. For å bruke Propely-tjenestene, må du gi oss følgende personopplysninger ved å selv legge inn informasjonen manuelt:

 • Fullt navn
 • Hjemadresse eller forretningsadresse (valgfritt)
 • E-postadresse, som også er ditt brukernavn
 • Passord
 • Telefonnummer (valgfritt)
 • Betalingsinformasjon (kun for betalingsansvarlig)
 • Meldinger sendt eller mottatt i Propely-tjenesten
 • Leie- og eiendomshistorikk

3. Hvordan vi behandler personopplysningene og på hvilket grunnlagPersonopplysningene samles inn med det primære formål å kunne tilby deg Propelys tjenester på en effektiv, sikker og brukervennlig måte.

Vi kan behandle de ovennevnte personopplysningene i forbindelse med følgende behandlingsaktiviteter:

 • Kontraktsforhold: I et kontraktsforhold mellom Propely og enkeltpersoner eller selskaper kan personopplysninger være nødvendige for å utføre kontrakten (GDPR artikkel 6 (1)b)), slik som kontaktinformasjon og andre nødvendige personopplysninger for å oppfylle kontrakten.
 • Administrasjon av leverandør-, kunde- og andre samarbeidsforhold:Der navn og kontaktinformasjon for ansatte hos leverandører, kunder og andre samarbeidspartnere behandles, i tillegg til personopplysninger som finnes i kontrakter, løpende korrespondanse, møtereferater mv. Behandlingen har grunnlag i en interesseavveining, hvor vår berettigede interesse er å administrere leverandør-, kunde- eller samarbeidsforholdet, herunder kommunisere med våre kontaktpersoner (GDPR artikkel 6 (1) f)).  
 • Besvare henvendelser vi mottar:Der vi behandler navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen har grunnlag i en interesseavveining, hvor vår berettigede interesse er å følge opp din henvendelse(GDPR artikkel 6 (1) f)).
 • Overholdelse av lovpålagte krav og rettslige forpliktelser:For å overholde lovpålagte krav, som for eksempel krav i regnskapslovgivningen, og for å overholde andre pålegg fra offentlige myndigheter (GDPR artikkel 6 (1) c)).
 • Måle bruken og effektiviteten av tjenesten som leveres av Propely: For å fortløpende kunne forbedre brukeropplevelsen, innholdet og oppsettet (GDPR artikkel 6 (1) f)).
 • Ivaretakelse av Propely eller tredjeparters rettigheter:For å fastsette, gjøre gjeldende og forsvare rettskrav som vi mener å ha, eller er rettet mot oss fra kunder, leverandører, samarbeidspartnere, andre tredjeparter eller offentlige myndigheter.

4. Sletting av personopplysningerVi sletter eller anonymiserer dine personopplysninger når det ikke lenger er nødvendig å behandle eller oppbevare dem til det formål de ble samlet inn for. Anonymiserte personopplysninger vil ikke kunne kobles tilbake til en identifiserbar fysisk person.

Din brukerkonto, med personalia, vil enten slettes ved at du selv aktivt sletter din konto eller ved at du har vært inaktiv i over 2 år og ikke har svart på våre henvendelser.

5. Oppbevaring og beskyttelse av dine personopplysningerDine personopplysninger behandles og oppbevares i EU/EØS.

For å begrense risikoen for tap, misbruk, uautorisert adgang, videresendelse og endring, beskytter vi dine personopplysninger med tekniske, fysiske og administrative sikkerhetstiltak.

6. Deling av personopplysninger i forbindelse med betaling og overføring Vi vil bare utlevere personopplysninger til tredjeparter dersom det er lovlig grunnlag for dette.

Vi kan bruke databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. Forholdet til slike databehandlere vil reguleres gjennom en databehandleravtale, som blant annet sikrer konfidensialitet og ivaretakelse av informasjonssikkerhet i alle ledd.

Propely kan i noen tilfeller utlevere personopplysninger til offentlige myndigheter for å ivareta lovpålagte krav eller overholde myndighetspålegg, for eksempel for å overholde forpliktelser etter regnskaps- eller skattelovgivningen. Offentlige myndigheter vil være behandlingsansvarlig for personopplysningene vi utleverer i slike tilfeller.

7. Dine rettigheterDu har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg dersom vilkårene for dette er oppfylt. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og dataportabilitet (rett til å få utlevert eller overført personopplysninger i et egnet format), hvor vilkårene for dette er oppfylt.

Når du er logget inn i din brukerkonto, enten på nett eller i appen, kan du selv endre på din personalia og på hvilke notifikasjoner du mottar fra Propely.

Skulle du ha spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger, dine rettigheter eller ønsker å utøve dine rettigheter iht. regelverket, eller dersom du har spørsmål vedrørende denne personvernerklæringen, kan du henvende deg til Propely ved å sende en e-post til hello@propely.io.

I den grad samtykke utgjør vårt behandlingsgrunnlag for dine personopplysninger, kan du når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Ved å trekke tilbake ditt samtykke påvirker det ikke lovligheten av behandling som bygger på samtykket før det ble trukket tilbake. Å trekke tilbake samtykke, gjøres ved å ta kontakt på e-post hello@propely.io. Å trekke tilbake ditt samtykke medfører at du dessverre ikke lenger kan benyttedeg av tjenesten samtykket gjelder.

8. Endringer i personvernerklæringenDen til enhver tid gjeldende personvernerklæringen vil være tilgjengelig på vår nettside. Personvernerklæringen kan oppdateres, og vi anbefaler at du gjør deg kjent med den på nytt igjen senere.

Dersom vi gjør endringer i behandlingen av personopplysninger som krever ditt samtykke, vil vi innhente ditt samtykke før vi iverksetter slik endret behandling.

9. Tilsyn og klagemuligheterTjenesten er underlagt og følger personopplysningsloven av 2018, og EUs generelle personvernforordning (GDPR). Datatilsynet er tilsynsmyndighet for behandling av personopplysninger. Dersom du opplever at vår behandling av dine personopplysninger ikke oppfyller lovkravene, kan du klage til Datatilsynet.

Datatilsynets kontaktopplysninger: 
Datatilsynet
Postboks 458 Sentrum,
0105 Oslo

Telefon 22 39 69 00

***

Sist oppdatert: 20.09.2022