Privatlivspolitik

Denne fortrolighedserklæring gælder for brugen af softwareløsningen fra Propely AS. Løsningen er en drifts-, ledelses- og kommunikationstjeneste udviklet og administreret af Propely AS (herefter „vi“, „os“ eller „Propely“) med org.nr. 922 409 765.

1. AnvendelsesområdePropelys tjenester er tilgængelige fra hjemmesiden app.propely.io og i appen „Propely“, som kan downloades fra Google Play og App Store.

Denne fortrolighedserklæring beskriver, hvordan vi behandler personoplysninger som dataansvarlig. Privatlivspolitikken indeholder en oversigt over dine rettigheder vedrørende vores indsamling, behandling, opbevaring, deling og sikker opbevaring af dine personlige data.

Vores kunder er primært ansvarlige for behandlingen af de personoplysninger om brugere, som de selv indtaster. For sådanne data er vi en databehandler, og denne type behandling er ikke omfattet af denne fortrolighedspolitik. Det betyder, at brugerne skal kontakte kunden (udlejer/gårdsejer/leder), hvis de har spørgsmål.

2. Indsamling af personoplysningerFor at kunne levere Propelys tjenester til dig som beskrevet i Servicevilkårene, er vi nødt til at indsamle og behandle personoplysninger. Personoplysninger er alle oplysninger om en identificerbar fysisk person.

Når du bruger tjenesten, indsamler eller behandler vi en række oplysninger, som vi automatisk får adgang til fra din pc, mobil eller tablet, herunder din IP-adresse, enheds-id og/eller identifikation og dit brugsmønster for tjenesten, såsom tidspunktet for login til Propely.

De personoplysninger, vi indsamler om kunder, afhænger af, om kunden er en privatperson, eller er organiseret som et aktieselskab eller enkeltmandsvirksomhed. For at kunne bruge Propely-tjenesterne skal du give os følgende personoplysninger ved selv at indtaste oplysningerne manuelt:

 • Fulde navn
 • Hjemadresse eller forretningsadresse (valgfrit)
 • E-mailadresse, som også er dit brugernavn
 • Adgangskoder
 • Telefonnummer (valgfrit)
 • Betalingsoplysninger (kun for betalingscontroller)
 • Beskeder sendt eller modtaget i Propely-tjenesten
 • Leje- og ejendomshistorie

3. Hvordan vi behandler personoplysninger og på hvilket grundlagPersonoplysningerne indsamles primært med det formål at levere Propelys tjenester til dig på en effektiv, sikker og brugervenlig måde.

Vi kan behandle ovenstående personoplysninger i forbindelse med følgende behandlingsaktiviteter:

 • Kontraktforhold: I et kontraktforhold mellem Propely og enkeltpersoner eller virksomheder kan personoplysninger være nødvendige for at opfylde kontrakten (GDPR artikel 6, stk. 1, litra b), såsom kontaktoplysninger og andre personoplysninger, der er nødvendige for at opfylde kontrakten.
 • Styring af leverandør-, kunde- og andre samarbejdsrelationer:Hvor der behandles navne og kontaktoplysninger på medarbejdere hos leverandører, kunder og andre partnere, foruden personoplysninger indeholdt i kontrakter, løbende korrespondance, mødereferat mv. Behandlingen er baseret på en interesseafvejning, hvor vores legitime interesse er at administrere leverandør-, kunde- eller samarbejdsforholdet, herunder kommunikation med vores kontaktpersoner (GDPR artikel 6, stk. 1, litra f)).
 • Svar på henvendelser, vi modtager:Hvor vi behandler navn, telefonnummer, e-mail-adresse og eventuelle personoplysninger, der måtte opstå som følge af forespørgslen. Behandlingen er baseret på en interesseafvejning, hvor vores legitime interesse er at følge op på din anmodning (GDPR artikel 6, stk. 1, litra f)).
 • Overholdelse af lovbestemte krav og juridiske forpligtelser:For at overholde lovbestemte krav, såsom krav i regnskabslovgivningen, og for at overholde andre ordrer fra offentlige myndigheder (GDPR artikel 6, stk. 1, litra c)).
 • Måling af brugen og effektiviteten af tjenesten leveret af Propely: Til løbende at forbedre brugeroplevelsen, indholdet og layoutet (GDPR artikel 6, stk. 1, litra f)).
 • Beskyttelse af Propely eller tredjeparters rettigheder:For at etablere, håndhæve og forsvare juridiske krav, som vi mener har eller er rettet mod os fra kunder, leverandører, partnere, andre tredjeparter eller offentlige myndigheder.

4. Sletning af personoplysningerVi sletter eller anonymiserer dine personoplysninger, når det ikke længere er nødvendigt at behandle eller gemme dem til det formål, hvortil de blev indsamlet. Anonymiserede personoplysninger vil ikke kunne knyttes tilbage til en identificerbar fysisk person.

Din brugerkonto, herunder personalia, slettes enten ved aktivt at slette din konto selv eller ved, at du har været inaktiv i mere end 2 år og ikke har besvaret vores henvendelser.

5. Opbevaring og beskyttelse af dine personoplysningerDine personoplysninger behandles og opbevares i EU/EØS.

For at begrænse risikoen for tab, misbrug, uautoriseret adgang, videresendelse og ændring beskytter vi dine personoplysninger med tekniske, fysiske og administrative sikkerhedsforanstaltninger.

6. Deling af personoplysninger i forbindelse med betaling og overførsel Vi videregiver kun personoplysninger til tredjeparter, hvis der er et lovligt grundlag for at gøre det.

Vi kan bruge databehandlere til at indsamle, gemme eller på anden måde behandle personoplysninger på vores vegne. Forholdet til sådanne databehandlere reguleres gennem en databehandleraftale, der blandt andet sikrer fortrolighed og beskyttelse af informationssikkerheden i alle faser.

I nogle tilfælde kan Propely videregive personoplysninger til offentlige myndigheder for at overholde lovbestemte krav eller overholde myndighedens ordrer, for eksempel for at overholde forpligtelser i henhold til regnskabs- eller skattelovgivningen. Offentlige myndigheder vil være ansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, vi videregiver i sådanne tilfælde.

7. Dine rettighederDu har ret til at anmode om adgang, berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, vi behandler om dig, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Du har også ret til at anmode om begrænset behandling, gøre indsigelse mod behandlingen og dataportabilitet (ret til at få personoplysninger videregivet eller overført i et passende format), hvis betingelserne herfor er opfyldt.

Når du er logget ind på din brugerkonto, enten online eller i appen, kan du ændre din personlige profil og de meddelelser, du modtager fra Propely.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, dine rettigheder eller ønsker at udøve dine rettigheder i henhold til reglerne, eller hvis du har spørgsmål til denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, kan du kontakte Propely ved at sende en e-mail til hello@propely.io.

I det omfang samtykke udgør vores grundlag for behandling af dine personoplysninger, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Ved at trække dit samtykke tilbage påvirker det ikke lovligheden af behandlingen baseret på samtykket, før det blev trukket tilbage. Tilbagekaldelse af samtykke sker ved at kontakte hello@propely.io. Tilbagekaldelse af dit samtykke betyder, at du desværre ikke længere vil kunne bruge den tjeneste, dit samtykke gælder for.

8. Ændringer i privatlivspolitikkenDen til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside. Fortrolighedspolitikken kan opdateres, og vi anbefaler, at du gør dig bekendt med den igen på et senere tidspunkt.

Hvis vi foretager ændringer i behandlingen af personoplysninger, der kræver dit samtykke, indhenter vi dit samtykke, før vi gennemfører en sådan ændret behandling.

9. Tilsyn og klagerTjenesten er underlagt og overholder persondataloven fra 2018 og EU's generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). Datatilsynet er tilsynsmyndighed for behandling af personoplysninger. Hvis du finder ud af, at vores behandling af dine personoplysninger ikke opfylder de lovmæssige krav, kan du klage til Datatilsynet.

Databeskyttelsesmyndighedens kontaktoplysninger:
Datatilsynet
Postboks 458 Downtown,
0105 Oslo

Telefon 22 39 69 00

***

Senest opdateret: 20.09.2022