Så mye koster misfornøyde leietakere deg

Ved å bruke minst mulig tid og ressurser på å sørge for fornøyde leietakere har man kanskje muligheten til å spare noen kroner på kort sikt, men det er samtidig viktig å tenkte på konsekvensene dette kan ha på lengre sikt.
Published on
June 16, 2020

For mange utleiere kan det være vanskelig å se for seg hva misfornøyde leietakere faktisk koster dem. Ved å bruke minst mulig tid og ressurser på å sørge for fornøyde leietakere har man kanskje muligheten til å spare noen kroner på kort sikt, men det er samtidig viktig å tenkte på konsekvensene dette kan ha på lengre sikt. Noen synes kanskje leietakeren ringer litt vel ofte, eller at forespørslene de kommer med ikke er nødvendig å prioritere. Er det i det hele tatt vits i å jobbe for fornøyde leietakere?

I en verden der handel går fra butikk til nett, co-working-lokaler med korte kontrakter blir vanligere og vanligere, samtidig som hjemmekontor brått er blitt den nye normen er det nærliggende å tro at det i hvert fall ikke vil bli noe enklere å holde på leietakerne i fremtiden. Ikke nødvendigvis fordi man ikke vil ha behov for lokaler, men leietakere får dårligere og dårligere grunner til å beholde avtaler med utleiere de ikke er tilfreds med. Dermed kan det være greit å se på hva konsekvensene av hyppige leietaker-utskiftinger kan bli.

For hvor mye koster det egentlig å bytte en leietaker? I en artikkel publisert av eiendomshuset Malling & Co kan man lese at det ikke akkurat er kostnadsfritt.

"Det er ikke uvanlig at den totale kostnaden og inntektstapet tilsvarer to års leie." -Malling & Co

Malling & Co ramser opp potensiell ledighet, ombygging og tilpasninger, markedsføring og meglerhonorarer som sentrale utgiftskilder. Det er med andre helt avgjørende for utleierens lønnsomhet at man har fornøyde leietakere som ikke bare signerer lange avtaler, men som i tillegg forlenger avtalen når den går ut. Vil du lese mer om kostnadene knyttet til bytte av leietakere finner du Mallings artikkel her: https://co.malling.no/last-ned-veiledning-for-langsiktige-leietakere

Så hvordan får man fornøyde leietakere?

Dette spørsmålet er det ikke nødvendigvis noe fasit-svar på. Alle leietakere er forskjellige og alle leietakere verdsetter ulike ting. Det som derimot er relativt universelt er behovet leietakere har for en god kommunikasjon og oppfølging fra sine utleiere.

"God kommunikasjon mellom utleier og leietaker er et av de viktigste enkeltpunktene for å sikre fornøyde leietakere. Det viser alle kundeundersøkelser vi gjør". -Malling & Co

Leietakere har som regel forståelse for at det kan ta tid å fikse avvik som de melder fra om, så lenge de er informert om prosessen. Vet man at vaktmesteren kommer på torsdag, trenger man ikke å ringe på tirsdag for å spørre hvor han/hun blir av.

En leietaker som opplever en tett dialog med sin utleier vil føle seg mer sett og bedre verdsatt. Dermed sitter utleieren også igjen med en mer fornøyd kunde.