Slik kan PropTech hjelpe deg under koronakrisen

I denne artikkelen fokuserer vi derfor på noen utvalgte norske proptech-selskaper som tilbyr produkter eller tjenester som har stor nytte i disse korona-dager, men som fortsatt forblir like nyttige når hverdagen nærmer seg normale tilstander.
Published on
May 12, 2020

I forrige artikkel forklarte vi hva Proptech er, og at Proptech-utviklingen har skutt i været de siste par årene. Ikke bare stiller leietakere nye krav til teknologi, men du som utleier eller forvalter kan selv forenkle og effektivisere hverdagen din med dette. Nå i disse korona-tider er det viktig med både tiltak som bidrar til reduksjon av smittefare og tiltak som sørger for at "business-as-usual" til stor grad kan opprettholdes. I denne artikkelen fokuserer vi derfor på noen utvalgte norske proptech-selskaper som tilbyr produkter eller tjenester som har stor nytte i disse korona-dager, men som fortsatt forblir like nyttige når hverdagen nærmer seg normale tilstander.

De utvalgte selskapene bidrar til:

  • Redusert smittefare
  • En forenklet arbeidshverdag på hjemmekontoret
  • Effektivisert drift
  • Og de forblir like nyttige når hverdagen er tilbake til normalen

Bakgrunn

I disse dager ønsker man at færrest mulig oppholder seg på samme sted til samme tid, noe som blant annet betyr tomme kontorplasser, møterom og kantiner. Med dette har samtidig insentivene for å automatisere og unngå unødvendige periodiske sjekker økt i takt med korona-utviklingen.

Hva skjer for eksempel hvis det dukker opp et avvik på bygget ditt som ingen kan rapportere om, fordi ingen er til stede? Ved hjelp av PropTech kan slike utfordringer løses smidigere, og vi skal nå gå nærmere inn på hvordan ulike proptech-selskaper kan hjelpe deg å løse disse problemstillingene.

Som vi så på i forrige artikkel, forenkler sensorene fra AirThings og Disruptive Technologies hverdagen til ulike forvaltere, og i disse dager blir sensorer viktigere enn noen gang før. I følge en artikkel fra Sintef, kan luftkvalitet på bygget ha innvirkning på korona-smitte, og AirThings sine sensorer sikrer deg stålkontroll på dette. Luftkvalitet er også en av de større faktorene som påvirker kundetilfredshet blant leietakere, så her har man muligheten til å slå to fluer i en smekk.

Artikkel fra Sintef.

Et annet aspekt ved eiendomsdrift som kan automatiseres er rapporteringen av avvik. Hvis man tar en vannlekkasje som et eksempel, så kan Disruptive sine sensorer umiddelbart varsle utleierne med en gang lekkasjen oppstår, noe som betyr at man kan ta tak i avviket før det potensielt skaper større skader.

Disruptive Technologies Proptech Corona

La oss videre si at vannlekkasjen automatisk har blitt rapportert til den driftsansvarlige, og vedkommende har behov for en ekstern rørlegger for å fikse problemet. Den driftsansvarlige har hjemmekontor og nøkkelen inn til leietakeren har enten leietakeren selv (som også er på hjemmekontor), eller utleieren på et annet kontor. Vannlekkasjen må fikses fort, og da sier det seg selv at vi ikke ønsker å bruke tiden på å organisere denne nøkkelhåndteringen.

Unloc sine digitale nøkler gjør denne håndteringen enklere enn noen gang. Man kan sende rørleggeren en digital nøkkel, like enkelt som det er å sende en SMS eller å vippse. Ikke bare slipper man å bruke unødvendig tid på nøkler, men man har faktisk også bidratt til å redusere smitte gjennom å unngå fysisk kontakt og transport.

Unloc Proptech Corona

Mange systemer ≠ kaos

Det kryr av mange spennende PropTech-selskaper der ute, så vi må stille oss spørsmålet hvordan dette skal benyttes på mest mulig sømløs og brukervennlig måte. Veksling av data mellom de ulike løsningene er derfor essensielt og det er derfor vi i Eiendomsappen fokuserer på åpen data. Unloc-integrasjonen vår er hyppig brukt, men visste du at vi også har integrasjoner med både Disruptive Technologies og AirThings klare ved behov? Det betyr at vi kan stå for vekslingen av dataen som kreves for å automatisere denne delen av eiendomsforvaltningen. Hvis vi tar opp eksempelet med vannlekkasjene, kunne Eiendomsappen automatisert hele prosessen med å løse avviket. Når Disruptive-sensoren rapporterer om avviket, sendes informasjonen til Eiendomsappen. Deretter tildeles oppgaven riktig person og med et tastetrykk får den ansvarlige tilgang til nøkkelen fra Unloc. Du som utleier eller driftsansvarlig er fortsatt hele tiden oppdatert og har kontroll, selv fra hjemmekontoret. Dermed blir det enklere å styre driften hjemmefra, samtidig som man kan bidra til redusert smittefare. Smidig, tidsbesparende og oversiktlig.