Propely er nå Miljøfyrtårn-sertifisert! 🍃

Etter en lengre prosess med målrettet og flittig arbeid, kan vi med glede meddele at Propely nå offisielt er blitt Miljøfyrtårn-sertifisert.
Published on
March 16, 2022

Etter en lengre prosess med målrettet og flittig arbeid, kan vi med glede meddele at Propely nå offisielt er blitt Miljøfyrtårn-sertifisert. Dette er en anerkjennelse som henger høyt for oss, og som vi nå bærer med stor stolthet. Samtidig er vi bevisste på at det er nå den virkelige jobben begynner, og i samarbeid med våre kunder skal vi ta eiendomsbransjens klimaansvar på det største alvor. 

“Vi har over lengre tid hatt mange diskusjoner med kundene våre om hvordan vi kan hjelpe dem med deres miljøarbeid. Bygg står for ca. 40% av verdens utslipp og som et intelligent forvaltningssystem ønsker vi å fremover kunne tilby løsninger som kan hjelpe våre kunder med egne sertifiseringer. Det var derfor naturlig for oss å starte med å se på oss selv og egen organisasjon nå”, uttaler Miljøfyrtårn-ansvarlig i Propely, Ole Lassesen Ekern. 

Verneombud Marius Olavesen er fornøyd med prosessen.

“Dette er et riktig og viktig grep, som synliggjør at vi tar HMS på alvor. Nå skal vi sørge for å fortsette det gode arbeidet, og der ser jeg frem til å bidra med det jeg kan”. 

Avslutningsvis ønsker vi å takke Edmund Jr. Mikkelsen i Visjona for solid bistand og veiledning i arbeidet frem mot sertifiseringen.