Fra reaktiv til proaktiv forvaltning

I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan man kan oppnå en mer proaktiv tilnærming til drift, med mål om mer effektiv forvaltning og fornøyde leietakere.
Published on
September 17, 2020

Proaktiv forvaltning handler om å kunne forutse begivenheter eller problemer snarere enn å reagere når det først er oppstått. En proaktiv tilnærming til eiendomsforvaltning vil medføre både kostnadsbesparelser og mer fornøyde brukere av bygget. Ettersom driftskostnader til et bygg utgjør 3 ganger så mye som byggekostanden sett over en 30 års periode, er det viktig å ta i bruk riktige verktøy og utnytte data fra alle systemer.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan man kan oppnå en mer proaktiv tilnærming til drift, med mål om mer effektiv forvaltning og fornøyde leietakere.

Fra reaktiv til proaktiv forvaltning

Ved reaktiv forvaltning tar man tak i feil og avvik først etter problemet har oppstått. Avviket blir gjerne oppdaget og rapportert av brukeren av bygget, og forvalter må deretter ta tak i det.

Et eksempel kan være at et ventilasjonsanlegg på et kontorbygg går ut av drift. Dette blir ikke oppdaget før de ansatte hos leietakerne kommer på jobb mandag morgen. Mandag formiddag strømmer det inn klager fra leietakerne, og utleieselskapet må bruke både penger og ressurser på å rette opp i feilen. En slik reaktiv tilnærming kan føre til flere klager fra brukerne av bygget, redusert kundetilfredshet og høyere vedlikeholdskostander.

Hvis man derimot er proaktiv i driften så vil man kunne oppdage avvik før de oppstår eller oppdages av bruker på bygget. Dette vil føre til et redusert antall klager, noe som igjen kan bidra til økt tilfredshet blant brukerne av bygget.

Hadde man valgt en proaktiv tilnærming til kontroll og vedlikehold av ventilasjonsanlegget, hadde man kunnet oppdaget og tatt grep om dårlig luftkvalitet før feilen ble for stor. Utleier ville kunne spart inn kostnader, og unngått klager fra leietakere.

Hvordan oppnå proaktiv forvaltning

Fordelene med proaktiv forvaltning kan være mange, men hvordan kan man være proaktiv og identifisere problemer tidligere?

Ved hjelp av sanntidsdata og åpne API-er kan man ha muligheten til å overvåke og identifisere avvik på et mye tidligere tidspunkt enn ved reaktiv forvaltning. Å ta i bruk sensorer er en spennende utvikling som stadig blir mer populært innenfor eiendomsforvaltning, men det er avgjørende at datafangsten fra sensorene blir benyttet riktig og ikke blir liggende "dødt".

Det er derfor avgjørende med åpne API-er, slik at man kan benytte denne type data til å opprette avvik eller tilsynsoppgaver automatisk i FDV- systemet. To eksempler på norske sensorikk-selskaper som kan hjelpe deg med å gå fra reaktiv til proaktiv forvaltning er AirThings og Disruptive Technologies.

Rask utbedring

Selv om det finnes mange ulike selskaper ute som fokuserer på proaktiv forvaltning, er det en lang vei å gå før alle avvik kan avdekkes automatisk. Henvendelser fra leietakere som rapporterer om feil eller mangler vil fortsatt være en stor del av en forvalters hverdag. Det er derfor viktig at man tilrettelegger for rask respons og hurtig utbedring av avvik for å holde leietakere fornøyde.

"Leietakere ønsker rask respons dersom de melder inn et behov eller avvik, og ønsker til enhver tid å være godt informert om saker som påvirker dem". - Malling & Co

Lær mer

For å konkludere kan proaktiv forvaltning bidra til reduserte vedlikeholdskostnader, færre klager og mer fornøyde brukere av dine bygg. Er du interessert i å høre mer om hvordan du kan oppnå mer proaktiv forvaltning ved å ta i bruk morgendagens proptech?

Ta kontakt her