Hvilken betydning har utviklingen av AI for eiendomsforvaltere?

Les om hvordan utviklingen av AI er med på å forme forvaltningsbransjen, og hvordan denne teknologien kan brukes til å oppnå effektivisering, kostnadsbesparelser og en generelt forbedret arbeidshverdag.
Published on
April 23, 2024

Hva er AI og hva betyr det for deg som eiendomsforvalter?

Den raske utviklingen innen artificial intelligence (AI) de siste årene har bidratt til økt oppmerksomhet rundt potensialet til denne nyskapende teknologien. Det skal ikke mer enn et kjapt googlesøk til før det blir tydelig at AI er på alles lepper, enten det er snakk om store internasjonale selskaper eller små oppstartsbedrifter. Selv ledende tech-selskaper oppfordrer nå aktivt til å utforske og teste ut teknologien.

I et intervju med Shifter sa CEO i Nvidia, Jensen Huang: “folk sier de syntes at verden går så fort. Men ombord på [AI]-toget oppleves det ikke sånn. Kom dere på toget!” ​(Shifter, 2024)​.

Artificial intelligence (AI)

Artificial intelligence (AI), også kjent som kunstig intelligens (KI), har raskt blitt et sentralt tema i teknologiverdenen. Denne banebrytende teknologien simulerer menneskelig intelligens ved å utføre oppgaver som vanligvis krever menneskelig innsats. AI er i stand til å analysere store mengder data, trekke konklusjoner, forutsi trender, og til og med lære av egne erfaringer. Teknologien har potensial til å transformere virksomheter ved å automatisere prosesser, forbedre beslutningstaking og skape nye muligheter.

Stadig flere selskaper søker etter nye bruksområder for teknologien som kan bidra til effektivisering og økt verdiskapning. Ifølge NHO bruker 1 av 4 norske virksomheter AI i dag, og bruken er økende ​(NHO, 2024)​​​.

Måter AI kan brukes i forvaltningsbransjen

- Automatisering av arbeidsflyt: AI kan automatisere rutinemessige oppgaver som administrasjon, fakturering og vedlikehold. Dette frigjør tid for eiendomsforvaltere til å fokusere på mer strategiske oppgaver.  

- Prediktivt vedlikehold: Ved å analysere data fra sensorer og historiske vedlikeholdslogger kan AI forutsi når utstyr eller bygningsdeler trenger vedlikehold. Dette reduserer uventede avbrudd og forlenger levetiden til eiendomsressurser, samtidig som det kan redusere unødvendige og kostbare servicebesøk.

- Energioptimalisering: AI kan optimalisere energiforbruket i bygninger ved å justere oppvarming, kjøling og belysning basert på sanntidsdata og værprognoser.    

- Leietakeranalyse: AI kan analysere leietakerdata for å bedre forstå deres behov. Dette hjelper eiendomsforvaltere med å tilby skreddersydde tjenester og forbedre leietakeropplevelsen.

"En bølge av AI vil treffe eiendomsbransjen"

Bruken av AI i eiendomsforvaltning åpner for effektivisering, kostnadsbesparelser og bedre tjenester for både eiendomsforvaltere og leietakere. To norske proptech-selskaper som har vært tidlig ute med å anvende AI på problemstillinger i eiendomsbransjen er Findable og Consigli.

Findable tilbyr en AI-drevet dokumentplattform som automatisk sorterer bygningsdokumentasjon. Ved hjelp av denne teknologien kan eiendomsforvaltere til enhver tid opprettholde full oversikt og kontroll over all lovpålagt dokumentasjon. Riktig tilgang til dokumentasjonen er avgjørende for effektivt vedlikehold, og ifølge Findable kan manglende tilgang koste opptil 20 kr per m2 i året​ (Findable, 2024)​. Denne sorteringen gjør det enkelt å ha nødvendig dokumentasjon tilgjengelig for sertifiseringer, tilsyn og DD-prosesser.

Consigli kombinerer AI og matematisk optimering for å effektivisere prosjektering og anbudsprosesser i bygg- og eiendomsbransjen. Eksempelvis kan man ved å optimalisere VVS-systemer med AI redusere antall komponenter og horisontale føringer med opptil 20%, samtidig som språkmodeller kan brukes til å identifisere risikofaktorer i anbudsprosesser. Dette resulterer i redusert risiko, kostnader og miljøpåvirkning i prosjektene ​(NHO, 2023)​.

Proptech-ekspertertene Tommy Hagenes og Martin McGloin mener vi bare har sett begynnelsen av bruken og utviklingen av AI i eiendomsbransjen. I en pressemelding spår de at en bølge av kunstig intelligens vil treffe eiendomsbransjen de neste årene ​(Estate, 2024)​

Les artikkelen om Propely AI - vårt nye verktøy for å effektivisere informasjonsuthenting fra serviceavtaler og-rapporter.

Er du interessert i å lære mer om hvordan Propely bruker kan hjelpe deg med å effektivisere din bedrift? Book en demo og bli kjent med våre løsninger.

Kilder

Estate. (2024, April 10). Kunstigintelligens kommer som en flom over eiendomsbransjen. Hentet fra Estate Nyheter: https://www.estatenyheter.no/pluss/kunstig-intelligens-kommer-som-en-flom-over-eiendomsbransjen/409132

​Findable. (2024). Hentet fra Findable.ai: https://www.findable.ai/

​NHO. (2023). Consigli optimaliserer prosjektering og anbudsprosesser med AI. Hentet fra NHO: https://www.nho.no/tema/digitalisering/bedriftscaser/consigli/

​NHO. (2024, Januar 4). Kunstig intelligens iNorge - nytte, muligheter ogbarrierer. Hentet fra NHO: https://www.nho.no/tema/digitalisering/Kunstig_intelligens_i_Norge_Rapportsammendrag_SOA2023/#part5