Henter 5 millioner med suksessgründere på laget

Bjørn Tore Hagberg fra Visma-eide SmartDok og Kris Riise fra Unloc er eiere i Eiendomsappen. Nå skal de 20-årige gründerne hente penger til vekst.
Published on
October 14, 2020